บริการขนส่งสินค้าทางบก

 

     ทางบริษัทมีการให้บริการขนส่งสินค้าทางบก ทั้งภายในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยรถ 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ รวมถึงหัวลากด้วย