การขนส่งทางทะเล

เราการให้บริการทางเรือทั้งนำเข้าและส่งออกต่อผู้ประกอบการ ซึ่งทางบริษัทมีเครือข่ายการบริการที่ครอบคุ้ม
และให้ความสำคัญในการส่งสินค้าถือมือลูกค้าอย่างปลอดภัยและตรงเวลา

สำหรับการส่งออกสินค้า ทางเครือข่ายของเรามีการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนที่สินค้าจะถึงประเทศปลายทางและป้องกันการล่าช้าในการยืนยันใบตราส่งสินค้าทางทะเล เพื่อสร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

การให้บริการดังนี้

  • การให้บริการตู้คอนเทนเนอร์แบบ FCL/LCL
  • บริการของส่งสินค้าทั่วไป
  • บริการขนส่งเงื่อนไข EX-WORK/ DDU & DDP SHIPMENT
  • บริการขนส่งสินค้าอันตราย
  • บริการขนส่งแบบ Door to Door
  • บริการจัดเตรียมเอกสาร