การขนส่งทางอากาศ

สำหรับลูกค้าที่ต้องการความเร็วในการขนส่ง การขนส่งทางอากาศเป็นหนึ่งทางการขนส่งที่มีประสิทธิภาพในเรื่องการประหยัดเวลาแต่ราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นการให้บริการของบริษัทจึงเน้นสายการบินที่น่าเชื่อถือและราคาที่เหมาะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

การให้บริการทางอากาศดังนี้

  • FREIGHT PREPAID OR COLLECT SHIPMENT
  • EX-WORK / DDU &DDP SHIPMENT
  • BREAK BULK CO-ORDINATION
  • CLASS CARGO HANDLING
  • SPACE CHARTER
  • ON-LINE CARGO TRACKING SYSTEM
  • DOOR-TO-DOOR MOVE FACILITY