มาตราฐาน เออีโอ

บริษัทได้ผ่านมาตราฐานตัวแทนออกของระดับมาตราฐานเออีโอ จากกรมศุลกากรไทย 2013ในโครงการ Authorized Economic Operator (AEO)


AEO Announcement No: 116/2556, Item No: 30