บิสโอเชี่ยน โลจิสติกส์

ทางบริษัท บิส โอเชี่ยน โลจิสติกส์ จำกัด มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์มายาวนาน ทั้งด้านการขนส่งสิ้นค้าทางบก ทางอากาศ รวมกระทั่งการดำเนินงานพิธีศุลกากร  ในการให้บริการเราคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญและความสะดวกรวดเร็วของการให้บริการ

เป้าหมายของเรา มุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทำให้มีการขยายงานอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ไว้วางใจแก่ลูกค้า